Digitalni CMR dolazi!

Trans Follow je ime i ovo rešenje kontroliše IRU, evropska organizacija koja zastupa interese CMR-a.

I to je dobra vest!

Trans Follow će biti predstavljen na izdanju PrintCMR verzija 15.
Učinili smo ga što je moguće lakšim za vas.

Uskoro dolazi!


Kliknite ovde da biste dobili informacije o digitalnom CMR-u kompanije TransFollow

Savetujemo vam da pogledate stranicu holandskog Beurtvaartadresa. Ova organizacija pomaže direktno da TransFollow uspe. Dutch translation.