1. Cikk - Fogalommeghatározások

Ezekben a Feltételekben a következő kifejezések jelentése a következő:

Kiegészítő megállapodás: olyan megállapodás, amelyben a Fogyasztó termékeket, digitális tartalmat és / vagy szolgáltatásokat szerez a távollevők között kötött megállapodással kapcsolatban, és ezeket az árukat, digitális tartalmat és / vagy szolgáltatásokat a Vállalkozó vagy egy harmadik fél nyújtja egy megállapodás alapján. ez a harmadik fél és a vállalkozó;
Reflexiós időszak: az az időszak, amely alatt a fogyasztó visszavonási jogát felhasználhatja;
Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem foglalkozik kereskedelmi, kereskedelmi, kézműipari vagy szakmai tevékenységeivel;
Nap: naptári nap;
Digitális tartalom: digitális formában készített és szolgáltatott adatok;
Folyamatos teljesítési szerződés: az áru, a szolgáltatás és / vagy a digitális tartalom bizonyos időszakban történő kézbesítésére irányuló szerződés;
Fenntartható adathordozó: minden olyan eszköz, beleértve az e-mailt is, amely lehetővé teszi a Fogyasztónak vagy a Vállalkozónak, hogy személyes információit tárolja olyan módon, amely lehetővé teszi a jövőbeni konzultációt és felhasználást olyan időszakban, amely megfelel az információ céljának. és amely lehetővé teszi a tárolt információ változatlan reprodukálását.
Elállási jog: a Fogyasztó azon lehetősége, hogy a távmegállapodást a lemondási időn belül ne folytassa;
Vállalkozó: a természetes személy, aki termékeket, digitális tartalmat és / vagy szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak távolról;
Távolsági szerződés: a Vállalkozó és a Fogyasztó által kötött, a távértékesítési termékek, a digitális tartalom és / vagy szolgáltatások szervezett rendszerének keretében létrejött szerződés, amelyben a távközlés egy vagy több technológiájának kizárólagos vagy kiegészítő felhasználása a megkötésig terjed. a szerződés megkötése;
Technológia a távkommunikációhoz: a megállapodás megkötésére szolgáló eszköz anélkül, hogy a Fogyasztó és a Vállalkozó egyszerre lennének ugyanazon a helyen.2. cikk - A vállalkozó kiléte

Vállalkozó neve: PrintCMR
Üzleti cím: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Hollandia
Látogatási cím: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Hollandia
Telefonszám: + 31-651246097
Email cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Kereskedelmi Kamara száma: NL 30182545
Áfa-azonosító szám: NL168977928B01

A holland fordítás esetében: Kattintson ide további információért.3. Cikk - Alkalmazhatóság

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó bármely ajánlatára, valamint a Vállalkozó és a Fogyasztó által kötött távollevő szerződésre vonatkoznak.

2. A távszerződés megkötése előtt a Vállalkozó ingyenesen és a lehető leghamarabb hozzáférhetővé teszi ezen Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ha ez ésszerűen lehetetlen, a Vállalkozónak meg kell jelölnie, hogy az Általános Szerződési Feltételek miként ellenőrizhetők, és hogy a távoli szerződés megkötése előtt kérésre ingyenesen elküldik azokat.

3. Ha a távollevői szerződést elektronikus úton kötik meg, a jelen Általános Szerződési Feltételek szövege az előző ponttól eltérően és a távszerződés megkötése előtt elektronikus úton is eljuttatható a Fogyasztóhoz oly módon, hogy a Fogyasztó könnyen tudja tárolja hosszú távú adathordozón. Ha ez ésszerűen lehetetlen, akkor meg kell határozni, hogy az Általános Szerződési Feltételek miként tekinthetők meg elektronikus úton, és amelyeket a Fogyasztó kérésére ingyenesen, elektronikus úton vagy más módon megküldik a távollevő szerződés megkötése előtt;

4. Abban az esetben, ha ezen általános szerződési feltételek mellett meghatározott termék vagy szolgáltatás feltétele is érvényes, a második és a harmadik bekezdést ennek megfelelően kell alkalmazni, és ellentmondásos feltételek esetén a Fogyasztó mindig fellebbezhet az alkalmazandó rendelkezés mellett, amely szerint számára a legkedvezőbb.4. Cikk - Az ajánlat

(1) Ha az ajánlat időtartama korlátozott, vagy bizonyos feltételek fennállnak, azt kifejezetten meg kell jelölni az ajánlatban.

2. Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek, digitális tartalom és / vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes, hogy a Fogyasztó megfelelő módon értékelhesse a termékeket, szolgáltatásokat és / vagy a digitális tartalmat. Ha a Vállalkozó képeket használ, azok valósághű képek a nyújtott termékekről és / vagy szolgáltatásokról. Az ajánlat nyilvánvaló hibái vagy tévedései nem kötik a Vállalkozót.

3. Minden ajánlat olyan információkat tartalmaz, amelyek alapján a Fogyasztó számára világos, hogy az ajánlat elfogadásához milyen jogok és kötelezettségek fűződnek.5. cikk - A szerződés

1. A (4) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, a szerződés akkor válik érvényessé, amikor a Fogyasztó elfogadta az ajánlatot és teljesítette a meghatározott feltételeket.

2. Ha a Fogyasztó elektronikus úton elfogadta az ajánlatot, a Vállalkozónak azonnal vissza kell igazolnia, hogy elektronikus úton elfogadta az ajánlatot. Mindaddig, amíg az elfogadás átvételét nem erősítik meg, a Fogyasztó visszautasíthatja a szerződést.

3. Ha a szerződést elektronikus úton kötik meg, a Vállalkozó megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz az elektronikus adatátvitel érdekében, és biztosítja a biztonságos webes környezetet. Ha a Fogyasztó elektronikusan tud fizetni, a Vállalkozónak be kell tartania a megfelelő biztonsági intézkedéseket.

4. A Vállalkozó a törvények keretein belül információkat gyűjthet a Fogyasztó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére való képességéről, valamint minden olyan tényről és tényezőről, amely a távollevő szerződés felelősségteljes megkötése szempontjából releváns. Ha ennek a vizsgálatnak az eredménye alapján a Vállalkozónak megalapozott oka van a szerződés megkötésére, akkor jogszerűen jogosult elutasítani a megrendelést vagy az indokokkal alátámasztott kérelmet, vagy külön feltételeket fűzhet a megvalósításhoz.

5. A termék leszállítása előtt a vállalkozónak a termékkel, a szolgáltatással vagy a digitális tartalommal együtt a következő információkat kell elküldenie írásban vagy oly módon, hogy a Fogyasztó hozzáférhető módon, hosszú távú adathordozón tárolhassa:
a. a vállalkozó üzleti létesítményének látogatási címe, ahol a Fogyasztó bármilyen panasszal kapcsolatba léphet;
b. azok a feltételek és feltételek, amelyekkel a Fogyasztó gyakorolhatja az elállási jogot, vagy adott esetben egyértelmű tájékoztatás arról, hogy mentesül az elállási jog alól;
c. a meglévő értékesítés utáni szolgáltatásoknak és garanciáknak megfelelő információk;
d. A termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom összes adót tartalmazó ár, adott esetben a szállítási költségek és a fizetési mód, a távértékesítési szerződés teljesítésének vagy végrehajtásának módja;
e. a szerződés megszüntetésére vonatkozó követelmények, ha a szerződés időtartama egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre szól.
f. a visszavonási standard formanyomtatvány, ha a fogyasztónak joga van visszavonni.

6. Folyamatos teljesítési szerződés esetén az előző bekezdésben foglalt kikötés csak az első szállításra vonatkozik.6. Cikk - Az elállási jog

Termékek esetén:

1. A Fogyasztó lemondhat egy termék adásvételi szerződéséről, legalább 14 napos elmélkedési idő megadása nélkül. A Vállalkozó megkérdezheti a Fogyasztót az elállás okáról, de nem kényszerítheti indokának (okainak) megadására.

2. az 1. albekezdésben említett gondolkodási időszak azon a napon kezdődik, amikor a terméket a Fogyasztó vagy az általa előzetesen kinevezett harmadik fél megkapja, és aki nem a fuvarozó, vagy
a. ha a Fogyasztó több terméket rendelt meg ugyanabban a sorrendben: az a nap, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó terméket. A Vállalkozó elutasíthatja több, eltérő szállítási határidővel rendelkező termék megrendelését, feltéve, hogy a megrendelés folyamata előtt egyértelműen tájékoztatja a Fogyasztót.
b. abban az esetben, ha egy termék kiszállítása több tételből vagy alkatrészből áll: az a nap, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél megkapta az utolsó adagot vagy az utolsó részt.
c. a termékek rendszeres szállításáról szóló megállapodás esetén: az a nap, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik fél megkapta az első terméket.

Olyan szolgáltatások és digitális tartalom esetén, amelyeket nem szállítanak fizikai hordozóra:

3. A Fogyasztó legalább 14 napig indokolás nélkül felmondhatja a fizikai hordozón nem kézbesített szolgáltatásokkal vagy digitális tartalom szállítására vonatkozó megállapodást. A Vállalkozó megkérdezheti a Fogyasztót az elállás okáról, de nem kényszerítheti indokának (okainak) megadására.

(4) A 3. cikkben említett gondolkodási időszak a megállapodás megkötését követő napon kezdődik.

Azokra a termékekre, szolgáltatásokra és digitális tartalmakra, amelyek nem kerültek szállításra egy fizikai fuvarozóra, hosszabb visszatükrözési időszak, amennyiben az elállási jogról nincs információ:

5. Ha a Vállalkozó nem adta meg a Fogyasztónak a törvény által előírt információkat az elállási jogról, vagy nem adta meg az elállási formanyomtatványt, a mérlegelési időszak az elmélkedési időszak vége után tizenkét hónappal lejár, a mérlegelési időszaknak megfelelően. cikk korábbi albekezdéseiben meghatározottak szerint.

6. Ha a Vállalkozó az előző cikkben említett információkat az eredeti gondolkodási időszak kezdő napját követő tizenkét hónapon belül megadta a Fogyasztónak, akkor a mérlegelés időszaka a Fogyasztó tájékoztatásának kézhezvételét követő 14. napon jár le.


7. cikk - A fogyasztók kötelezettségei a mérlegelés ideje alatt

1. Ebben az időszakban a Fogyasztó gondosan kezeli a terméket és a csomagolást. A Fogyasztó csak annyiban tudja kicsomagolni vagy felhasználni a terméket, amely a termék jellegének, tulajdonságainak és hatásának megállapításához szükséges. A vezérelv az, hogy a Fogyasztó csak úgy kezelheti és ellenőrizheti a terméket, ahogyan a termék üzletben kezelhető.

2. A Fogyasztó csak azért felel a termék értékének csökkenéséért, amelyet a termék kezelési módja okoz, és amely az 1. alszakaszban megengedettnél tovább ment.

3. A Fogyasztó nem vállal felelősséget a termék értékének csökkenéséért, ha a Vállalkozó a Megállapodás megkötése előtt nem adott neki minden jogi információt az elállási jogról.8. cikk - A fogyasztó elállási jogának és költségeinek gyakorlása

(1) Ha a Fogyasztó él elállási jogával, akkor a gondolkodási időn belül egyértelműen értesíti a Vállalkozót az elállási formanyomtatványon.

(2) A Fogyasztó a lehető leghamarabb, de az 14. albekezdésben említett értesítést követő naptól számított 1 napon belül visszaküldi a terméket vagy átadja a Vállalkozó (meghatalmazott képviselőjének). Ezt nem kell megtenni, ha vállalkozó felajánlotta, hogy maga gyűjti be a terméket. A Fogyasztó minden esetben figyelembe vette a termék visszaküldésének időtartamát, ha a terméket visszaküldik a gondolkodási idő lejárta előtt.

3. A Fogyasztó köteles visszaküldeni a terméket az összes leszállított tartozékkal együtt, és ha ez ésszerűen lehetséges, eredeti állapotában és csomagolásában, a Vállalkozó ésszerű és világos utasításainak megfelelően.

4. Az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe a Fogyasztót terheli.

5. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit. Ha a Vállalkozó nem számolt be arról, hogy a Fogyasztónak kell viselnie ezeket a költségeket, vagy ha a Vállalkozó rámutatott, hogy a költségeket maga viseli, a Fogyasztónak nem kell fizetnie a termék visszaküldésének költségeit.

6. Ha a Fogyasztó visszavonul, miután először kifejezetten kérte, hogy a szolgáltatás teljesítését vagy az értékesítésre nem kész gáz-, víz- vagy áramellátást ne a mérlegelés ideje alatt kezdjék meg korlátozott mennyiségben vagy adott mennyiségben, a A Fogyasztó olyan összeget fizet a Vállalkozónak, amely megegyezik a kötelezettségnek az elálláskor már teljesített részével és a kötelezettség teljes teljesítésével összehasonlítva.

7. A Fogyasztó nem viseli a korlátozott mennyiségben vagy mennyiségben nem értékesítésre kész víz-, gáz- vagy villamosenergia-ellátás, illetve a távhőellátás költségeit, ha
a. a Vállalkozó nem nyújtotta be a Fogyasztónak a törvényben előírt információkat az elállási jogról, elállás esetén a költségek megtérítéséről vagy az elállás szabványos formájáról, vagy
b. ha a Fogyasztó nem kifejezetten kérte a szolgáltatás teljesítésének, illetve a gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás, illetve a távfűtés megkezdését a mérlegelés ideje alatt.

8. A Fogyasztó nem vállal költséget a fizikai hordozón nem tárolt digitális tartalom teljes vagy részleges átadásáért, ha
a. a kézbesítést megelőzően nem kifejezetten hozzájárult a megállapodás teljesítésének megkezdéséhez a gondolkodási időszak vége előtt;
b. a hozzájárulás megadásakor nem ismerte el elállási jogának elvesztését; vagy
c. a Vállalkozó nem erősítette meg a Fogyasztó állítását.

9. Ha a Fogyasztó él az elállási jogával, minden további megállapodás törvény által megszűnik.9. cikk - A vállalkozó kötelezettségei kilépés esetén

(1) Ha a vállalkozó elektronikus úton lehetővé teszi a visszalépésről szóló értesítést, haladéktalanul küldjön tértivevényt.

2. A Vállalkozó a lehető leghamarabb, de azt a napot követő 14 napon belül megtéríti a Fogyasztó által teljesített kifizetéseket, beleértve azokat a szállítási költségeket is, amelyeket a Fogyasztó a visszaküldött termékért felszámíthat. Kivéve, ha a vállalkozó felajánlja, hogy maga gyűjti be a terméket, addig visszafizetéssel várhat, amíg megkapja a terméket, vagy amíg a Fogyasztó be nem bizonyítja, hogy visszaküldte a terméket, amelyik előbb bekövetkezik.

3. A Vállalkozó ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet a Fogyasztó, kivéve, ha a Fogyasztó hozzájárul más módszerhez. A visszatérítés a Fogyasztó számára ingyenes.

4. Ha a Fogyasztó a legolcsóbb szokásos kézbesítés helyett egy drágább kézbesítési módot választott, akkor a Vállalkozónak nem kell megtérítenie a drágább módszer többletköltségeit.10. Cikk - Az elállási jog kizárása

A Vállalkozó kizárhatja az alábbi termékeket és szolgáltatásokat az elállási jogból, de csak abban az esetben, ha a vállalkozó ezt egyértelműen bejelentette az ajánlat megadásakor, vagy bármikor, a szerződés megkötése előtt:

1. Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásainak van kitéve, amelyekre a Vállalkozónak nincs befolyása, és amelyek a kilépés időtartama alatt jelentkezhetnek;

2. Nyilvános árverés során megkötött megállapodások. Nyilvános aukciót olyan értékesítési módszerként definiálnak, amelynek során a Vállalkozó termékeket, digitális tartalmat és / vagy szolgáltatásokat kínál annak a Fogyasztónak, aki személyesen jelen van, vagy lehetősége van arra, hogy személyesen jelen legyen az aukción egy árverésvezető irányításával, és a nyertes ajánlattevő köteles megvásárolni a termékeket, a digitális tartalmat és / vagy a szolgáltatásokat.

3. Szolgáltatási megállapodások a szolgáltatás teljes teljesítése után, de csak akkor
a. az előadás a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött; és
b. a Fogyasztó kijelentette, hogy elveszíti elállási jogát, amint a Vállalkozó teljes mértékben teljesíti a megállapodást.

4. Szolgáltatási megállapodások a szállás rendelkezésre bocsátására, ha egy bizonyos végrehajtási időszak biztosított, és nem lakossági célokra, áruszállításra, autókölcsönzésre és vendéglátásra;

5. Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos megállapodások, amikor a teljesítés egy bizonyos dátumát vagy időszakát rögzítik;

6. A Fogyasztó specifikációinak megfelelően gyártott, nem előre gyártott termékek, amelyeket a Fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján állítanak elő, vagy amelyeket egy adott személynek szánnak;

7. Gyorsan romlandó vagy korlátozott tartósságú termékek.

8. Olyan lezárt termékek, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, és amelyek pecsétjét eltörték;

9. Termékei, amelyek jellegüknél fogva visszafordíthatatlanul keverednek más termékekkel;

10. Alkoholos italok, amelyek árában a megállapodás megkötésekor megállapodtak, de amelyek kiszállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek valós értéke a piaci ingadozásoktól függ, amelyeket a Vállalkozó nem befolyásolhat.

11. Zárt hang- és videofelvételek és számítógépes programok, amelyeknek a szállítás után a pecsétjeit feltörték;

12. Újságok, folyóiratok vagy folyóiratok, az azokra való előfizetések kivételével;

13. Digitális tartalom szállítása nem fizikai hordozón, de csak akkor, ha:
a. az előadás a Fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével kezdődött;
b. a Fogyasztó kijelentette, hogy ezzel elveszíti elállási jogát.11. Cikk - Az ár

(1) A kínált termékek és / vagy szolgáltatások árait az ajánlatban megadott érvényességi időtartam alatt nem lehet emelni, figyelemmel az áfa-kulcs változása miatti árváltozásokra.

(2) Az előző bekezdéstől eltérően a Vállalkozó változó árakon kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásainak van kitéve, és amelyeken a vállalkozó nem rendelkezik. Az ajánlat tartalmazza az ingadozások lehetőségét, valamint azt, hogy az esetleges feltüntetett árak irányárak.

3. A szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belüli áremelések csak akkor engedélyezettek, ha új jogszabályok eredményei.

4. Az áremelés a szerződés megkötését követő 3 hónap után csak akkor megengedett, ha a Vállalkozó ezt előírta és
a. - jogi előírások vagy kikötések eredményei, vagy
b. a Fogyasztónak joga van felmondani a szerződést az áremelés megkezdése előtt.

5. A termékek vagy szolgáltatások nyújtásakor feltüntetett összes ár tartalmazza az áfát.12. Cikk - Megállapodás és kiegészítő garancia teljesítése

1. A Vállalkozó garantálja, hogy a termékek és / vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésnek, az ajánlatban felsorolt ​​előírásoknak, a használhatóság és / vagy megbízhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a szerződés napján hatályos törvényi rendelkezéseknek és / vagy kormányzati előírásoknak. befejeződött. Megállapodás esetén a Vállalkozó azt is garantálja, hogy a termék nem normál használatra alkalmas.

2. A Vállalkozó, szállítója, gyártója vagy importőre által nyújtott extra garancia soha nem érinti azokat a jogokat és követeléseket, amelyeket a Fogyasztó a Vállalkozóval szemben a Vállalkozó kötelezettségei teljesítésének elmulasztása esetén élhet, ha a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségeit. a megállapodás része.

3. „Extra garancia” a vállalkozó, szállítója, importőre vagy gyártója minden olyan kötelezettségét jelenti, amelyben bizonyos jogokat vagy követeléseket ruház át a Fogyasztóra, amelyek meghaladják a törvényben előírtakat, amennyiben nem teljesíti kötelezettségeit. a megállapodás része.13. Cikk - Kézbesítés és végrehajtás

(1) A vállalkozó a lehető legjobb körültekintéssel jár el a megrendelések lefoglalásakor és a termékrendelések teljesítésénél, valamint a szolgáltatások nyújtására irányuló kérelmek elbírálásakor.

2. A kézbesítés helye a Fogyasztó által a Vállalkozónak megadott címen található.

3. A Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételek 4. cikkében foglalt előírások kellő figyelembevételével az elfogadott megrendeléseket kényelmes gyorsasággal, de legalább 30 napon belül teljesíti, kivéve, ha más szállítási határidőben állapodtak meg. Ha a kézbesítés késik, vagy ha a megrendelés nem teljesíthető, vagy csak részben tölthető ki, erről a Fogyasztót a megrendeléstől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. Ilyen esetekben a Fogyasztó jogosult a szerződést díjmentesen és az esetleges kártérítés jogával megtagadni.

(4) Az előző bekezdésnek megfelelő visszautasítást követően a Vállalkozó köteles a Fogyasztó által befizetett összeget haladéktalanul, de legalább 30 napon belül visszafizetni.

5. A termékek elvesztésének és / vagy károsodásának kockázatát a Vállalkozó viseli a Fogyasztó részére történő kézbesítés időpontjáig, vagy egy előzetesen kijelölt és a Fogyasztó tudomására hozott képviselőnek, hacsak kifejezetten másként nem állapodnak meg.14. cikk - Folyamatos teljesítménymegállapodások: időtartam, felmondás és megújítás
Befejezés

1. A Fogyasztó bármikor felmondhat egy határozatlan időre kötött szerződést, amely a termékek (beleértve az áramot is) vagy a szolgáltatások rendszeres szállítására terjed ki, a felmondási szabályok kellő figyelembevételével és legfeljebb egy hónapos felmondási idővel. .

(2) A Fogyasztó bármikor felmondhat egy meghatározott időre kötött szerződést, amely a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatások rendszeres szállítására terjed ki az adott időszak végén, a felmondási szabályok és a legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.

3. A Fogyasztó felmondhatja az előző bekezdésekben említett megállapodásokat:
- bármikor, és nem korlátozódhat a felmondásra egy adott időpontban vagy egy adott időszakban;
- legalábbis ugyanúgy, ahogyan ő megkötötte őket;
- mindenkor ugyanazzal az értesítéssel, mint amit a Vállalkozó kikötött magának.
Kiterjesztés

(4) A határozott időre kötött megállapodás, amely kiterjed a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy a szolgáltatások rendszeres szállítására, nem hosszabbítható meg automatikusan egy meghatározott időtartamra.

5. Az előző bekezdés ellenére a határozott időre szóló szerződés, amely kiterjed a napilapok, újságok, hetilapok és magazinok rendszeres kézbesítésére, hallgatólagosan legfeljebb három hónapos időtartamra meghosszabbítható, ha a Fogyasztó felmondhatja ezt a meghosszabbított megállapodást a meghosszabbítás vége felé legfeljebb egy hónapos felmondással.

6. Határozott időre kötött és a termékek rendszeres kézbesítésére kiterjedő megállapodást hallgatólagosan, határozatlan időre csak akkor lehet meghosszabbítani, ha a Fogyasztó azt bármikor, egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. A felmondás legfeljebb három hónap, a vázában a szerződés napilapok, újságok, hetilapok és magazinok kézbesítéséről szól, amelyek rendszeresen, de havonta ritkábban fordulnak elő.

7. A tárgyalási napilapok, újságok, hetilapok és folyóiratok korlátozott időtartamú (próba- vagy bevezető előfizetés) korlátozott időtartamú megállapodása hallgatólagosan nem újul meg, és a tárgyalás vagy a bevezető időszak után automatikusan megszűnik.

Időtartam
8. Ha a szerződés időtartama meghaladja az egy évet, a Fogyasztó egy év után bármikor felmondhatja a szerződést, legfeljebb egy hónapos felmondással, kivéve, ha az ésszerűség és a méltányosság ellenáll a felmondásnak a megbeszélt időtartam lejárta előtt .
15. cikk - Kifizetés

1. Hacsak a megállapodás vagy a kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek, a Fogyasztó által fizetendő összegeket a mérlegelés időtartamát követő 14 napon belül, vagy ha a megállapodás megkötésétől számított 14 napon belül nincs mérlegelési időszak, ki kell egyenlíteni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás esetén ez az időszak azon a napon kezdődik, amikor a Fogyasztó megkapta a megállapodás megerősítését.

2. Termékek fogyasztóknak történő értékesítése során az Általános Szerződési Feltételekben nem szabad 50% -nál nagyobb előleget tárgyalni. Ha előlegben állapodtak meg, a Fogyasztó a megbeszélt előleg teljesítése előtt semmiféle jogot nem érvényesíthet a szóban forgó megrendelés teljesítésével vagy a kérdéses szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal.

3. A Fogyasztó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vállalkozót a megadott vagy megadott fizetési adatok lehetséges pontatlanságairól.

4. Abban az esetben, ha a Fogyasztó nem teljesítette időben fizetési kötelezettségét (kötelezettségeit), és a Vállalkozó felhívta a figyelmet arra, hogy a fizetés késett, és 14 napot biztosított a Fogyasztónak a fizetési kötelezettségek teljesítésére, a Fogyasztó a fizetendő összeg törvényi kamatának megfizetése, és a Vállalkozó jogosult a Fogyasztót terhelni a bíróságon kívüli behajtási költségekkel. Ezek a peren kívüli behajtási költségek legfeljebb 15% -ot tesznek ki a 2,500 euróig terjedő fennálló összegeknél, 10% a következő 2,500 eurónál és 5% a következő 5000 euróknál, minimum 40 euróval. A vállalkozó eltérhet a fent említett összegektől százalékok pedig a Fogyasztó javára.
16. Cikk - Panasztételi eljárás

(1) A vállalkozónak megfelelően bejelentett panasztételi eljárással kell rendelkeznie, és a panaszt e panasztételi eljárással összhangban kezeli.

2. A szerződés teljesítésére vonatkozó panaszokat teljes mértékben és világosan le kell nyújtani a Vállalkozónak ésszerű időn belül, miután a Fogyasztó felfedezte a hibákat

3. A Vállalkozóhoz benyújtott panaszokra a beérkezéstől számított 14 napon belül választ kell adni. Amennyiben egy panasz előreláthatóan hosszabb kezelési időt igényel, a Vállalkozó 14 napon belül válaszol a kézhezvételi értesítéssel, és jelzi, hogy a Fogyasztó mikor várhat részletesebb választ.

4. Ha a panaszt ésszerű időn belül vagy a panasz benyújtásától számított 3 hónapon belül nem lehet közös konzultáció útján megoldani, vita áll fenn, amelyre a vitarendezési szabályok vonatkoznak.
17. Cikk - Viták

1. A Vállalkozó és a Fogyasztó közötti szerződésekre, amelyekre az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak, kizárólag a holland törvények az irányadók.

2. Az alábbiakban foglalt rendelkezések kellő figyelembevételével a Fogyasztó és a Vállalkozó közötti vitákat a Vállalkozó által teljesítendő vagy már teljesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések megkötéséről vagy teljesítéséről a Fogyasztó és a a vállalkozó a Geschillencommissie-be Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Hága (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. A vitát a Holland Vitarendezési Bizottság [Geschillencommissie] csak akkor kezeli, ha a Fogyasztó ésszerű határidőn belül benyújtotta panaszát a Vállalkozóhoz.

4. A vitát írásban kell benyújtani a Geschillencommissie-hez Webshop a jogvita felmerülését követő három hónapon belül.

5. Ha a Fogyasztó vitát kíván benyújtani a Geschillencommissie-hez, a Vállalkozót ez a választás köti. Amikor a Vállalkozó a vitát a Geschillencommissie elé kívánja terjeszteni, a Fogyasztónak öt héten belül írásban kell felszólalnia a Vállalkozó írásbeli kérését követően, hogy kívánja-e, vagy azt szeretné, ha a vitával az illetékes bíróság foglalkozna. Ha a Vállalkozó öt héten belül nem hallott a Fogyasztó lehetőségéről, a Vállalkozó jogosult a vitát az illetékes bíróság elé terjeszteni.

6. A Geschillencommissie döntését a Döntőbizottság szabályzatában meghatározott feltételekkel hozza meg (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). A Geschillencommissie által hozott határozat kötelező tanács.

7. A Vitarendezési Bizottság nem kezeli a vitát, vagy abbahagyja annak kezelését, ha a vállalkozó moratóriumot kap, csődbe megy, vagy üzleti tevékenységét ténylegesen befejezi, mielőtt a Bizottság vitát kezelt volna a tárgyaláson, és végleges díjat adott volna ki.18. Cikk - Kiegészítő rendelkezések vagy eltérések

A jelen Általános Szerződési Feltételek további rendelkezései és / vagy azoktól való eltérések nem sérthetik a Fogyasztót, és azokat írásban vagy úgy kell rögzíteni, hogy a Fogyasztó hozzáférhető módon, hosszú távú adathordozón tárolhassa azokat.19. cikk - Az általános szerződési feltételek módosítása

1. Ezeket az Általános Szerződési Feltételeket csak a Holland Consumentenbond (Fogyasztói Szövetség) konzultációjával lehet megváltoztatni.

2. A jelen Feltételek módosítása csak a megfelelő módon történő közzétételt követően érvényes, feltéve, hogy megfelelő módosítások esetén az ajánlat érvényessége alatt a Fogyasztó számára legkedvezőbb rendelkezés érvényesül.