Opprinnelsesbevis i 3-fold. Et opprinnelsesertifikat angir opprinnelsen til produktet. En CoO viser således i hvilket land et produkt er laget.
Pakket per 50 sett.

1 stykke = 49.00 euro
5 stykker = 149.75 euro
10 stykker = 169.50 euro
20 stykker = 259.00 euro

€ 49,00
(Ekskl. 21% skatt)


Opprinnelsesbevis - 3 folder

Et opprinnelsesertifikat (CoO) er et dokument som angir opprinnelsen til produktet. En CoO viser således i hvilket land et produkt er laget.

Noen land utenfor EU krever en CoO på grunn av handelspolitiske tiltak, for eksempel boikott, importrestriksjoner og importkvoter. Du må også betale færre eller til og med ingen importavgifter i enkelte land med en CoO. Det er her MFN-importtariffen gjelder (mestbegunstigede nasjonalfrekvens). Uten CoO kan du møte problemer hvis du vil importere produkter i et bestemt land. Du trenger ikke vanligvis en CoO i EU.

Basert på en CoO, kan et land bestemme om du kan importere et produkt eller ikke. Og landet ser også på en CoO om MFN-importtariffen gjelder. Denne prisen er vanligvis lavere enn den generelle prisen.

Et opprinnelsesertifikat kan utarbeides per eksportforsendelse. Er du produsent av varene? Deretter bestemmes opprinnelsen på grunnlag av en skriftlig gjengivelse av produksjonsprosessen gitt av deg.
- Er du en handelsmann eller forwarder (du produserer ikke varene selv) og kjøper du varene fra en leverandør basert i EU? Deretter kan en leverandørerklæringserklæring tjene som bevis for opprinnelse.
Er du en handelsmann eller speditør, og kjøper du varene fra en leverandør utenfor EU? Deretter kan en CoO fra det aktuelle landet tjene som bevis.

For mer informasjon refererer vi til et handelskammer i din region.

Dette opprinnelsesbeviset består av 3-kopier:
Ark 1 (gul) Original
Ark 2 (rosa) Forespørsel om deklarasjon
Ark 3 (gul) Ekstra kopi

Denne trippelformen er egnet for behandling i en laser blekkskriver eller multifunksjonsskriver. Skjemaet er ikke selvforklarende.

Bestillingsenhet per 50-kopi.


sannheter:

Våre forsendelsesnotater er av beste kvalitet og er svært konkurransedyktige priser. Vi leverer forsendelsesnotatene direkte fra lager. Hvis du vil bestille større mengder enn angitt på denne siden, vennligst kontakt oss. Vi tilbyr deg et passende tilbud.
Din bestilling vil bli behandlet direkte av Logistikk Samtidig / Logistikk Direct.